Om oss

Brännström och Hedlunds mekaniska AB bildades 2021 i samband med förvärvet av Ljusdalssparken. Företaget drivs som ett familjeföretag som ägs av svågrarna Mikael och Henrik, men där hela familjerna på ett eller anat sätt är involverade. 

Tillverkningen sker numera i Jämtland, strax utanför Östersund. I och med flytten av tillverkningen har också namnet på sparkarna ändrats till Sverigesparken, även om "Ljusdalssparken" efter närmare 20 år naturligtvis kommer leva kvar som ett begrepp.

Namnet på företaget? 

Ja det tyckte vi var kul och passande på vad vi vet numera Sveriges enda tillverkare av sparkstöttingar!


Mikael Eklund
Mångsysslaren som testat allt från läraryrket och kanotuthyrning till skogsbranschen. Påstås att han börjat från noll en gång på en brädgård. Gift med Maria och med 2 fina döttrar, Fia och Ida. 

Henrik Andersson
Uppfinnarjocken som ser till att maskinerna  fungerar. Har en bakgrund som bland annat lastbilschaufför, virkesmätare och sågverksoperatör. Bror med Maria och med två fina barn, Linnéa och Hans.

Kort historik:

De första sparkarna som tillverkades i denna modell kallades Flexisparken och tillverkades av Sven Tomtlund i mitten av 90-talet. Efter bara något år övertogs verksamheten av Sören Svensson i Ljusdal. Sven och Sören utvecklade sparkarna tillsammans till en början och sedan har Sören fortsatt utvecklingen. I och med Sörens övertagande bytte sparken namn till Ljusdalssparken. Exempel på det Sören utvecklat är byte från rena träsitsar till att tillverka även stommen till dessa i det mer tåliga aluminiumet. Sören drev sparktillverkningen parallellt med sin bygghandel fram till sommaren 2021 när vi fick förmånen att köpa och vidare förvalta detta fina kulturarv som det innebär att vara sparktillverkare.