Hållbarhet

Vi har gjort vårt val.

När det gäller material och bearbetning, har vi valt bort billiga importalternativ av hänsyn till både kvalitét, transporter och arbetsmiljöförhållanden. 

Materialet till våra sparkar kommer från Sverige (ibland Norge) och bearbetningen sker i Sverige. Den höga kvalitén bidrar till lång livslängd på sparkarna och den lokala industrin bidrar med viktiga arbetstillfällen.

Att vi tillverkar delarna själva, gör att till skillnad mot slit och släng produkter, kan du alltid kan få tag i passande reservdelar till våra sparkar om något med tiden skulle behöva bytas. 

När du väljer en spark från Brännström & Hedlunds mekaniska AB väljer du en spark som i princip kan få ett evigt liv. 

Det kallar vi hållbarhet!